მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

 1. ნინო ძირკველიშვილი  საქართველოს მთიან რეგიონებში წარმოებული დამბალხაჭო და მისი დამზადების ტექნოლოგიის შემუშავება
  ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. ქვარცხავა
 2. ელენე სორდია ქართული ქვევრის ღვინის ბიოქიმიური მახასიათებლების შესწავლა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. ქვარცხავა
 3. თათია  ხოსიტაშვილი დახურულ გრუნტში პომიდვრის სამხრეთამერიკული მენაღმე ჩრჩილის ( Tuta absoluta  M.) და მისი ბუნებრივი მტრების შესწავლის შედეგები აღმოსავლეთ საქართველოში
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ნ. ლომიძე, პროფ. გ. ალექსიძე
 4. მალხაზი სამადაშვილი ქართული მუხის  (Quercus iberica Stev.) კორომების სამეურნეო მდგომარეობა კახეთში და მათი გაუმჯობესების ღონისძიებები
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გაგოშიძე
 5. მაია ლომიშვილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების რწყვის ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა ნიადაგ-გრუნტების მახასიათებლების გათვალისწინებით
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ი. ყრუაშვილი
 6. სოფიო ძნელაძე   მზესუმზირას ადგილობრივი ნედლეულისაგან წარმოებული ზეთების რაფინირების ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება
  ხელმძღვანელი - პროფ.  მ. სირაძე, პროფ.  გ. ტყემალაძე
 7. გოჩა ჭუმბურიძე   მოხარშული ძეხვეულის ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება მცენარეული ანტიოქსიდანტებისა და კონსერვანტების გამოყენებით
  ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. ტყემალაძე, პროფ.  გ. გოგოლი
 8. თეა ჟღენტი   საქართველოს მთისწინეთსა და სტეპის ზონაში ზაანენისა და ალპური ჯიშის თხების ადაპტაციის შესწავლა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ვ. ღლიღვაშვილი
 9. მარინე დემეტრაშვილი   საქართველოში მოზარდი ზოგიერთი ბალახოვანი მცენარეების შესწავლა და გამოყენება ფუნქციური დანიშნულების ალკოჰოლური სასმელების წარმოებაში
  ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. ტყემალაძე, პროფ.  მ. ხომასურიძე
0322 77 11 11