სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

 1. ავტომატიზირებული დაპროექტების სისტემები NI Multisim და NI Ultiboard მ. ბალიაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი
 2. საზომ მოწყობილობათა კონსტრუირება მ. ბალიაშვილი
 3. ლიფტების ფრიქციული ამძრავები მ. შილაკაძე
 4. დინამიკური პროცესები სამთო სატრანსპორტო და ტექნოლოიურ სისტემებში ვ.ზვიადაური
 5. მექანიკური მოწყობილობების საიმედოობის საფუძვლები მ. შილაკაძე
 6. ტრიბოტექნიკა მ. შილაკაძე, დ. თავხელიძე
 7. დეტალების დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები ე. სემილეტოვა, ნ. ბაქრაძე, ნ. მენთეშაშვილი, რ. კასუმოვი
 8. საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია თ. გერკეული
 9. ნამზადების დაპროექტება და წარმოება თ გერკეული, ნ ბაქრაძე
 10. მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი პირველი ნაწილი მეორე ნაწილი მესამე ნაწილი ჯონი ბიჭიაშვილი , გენო ნიჟარაძე , გიორგი სიჭინავა
 11. კომპიუტერული დაპროექტება პირველი ნაწილი მეორე ნაწილი მესამე ნაწილი მეოთხე ნაწილი ლ. ავთანდილაშვილი   
 12.  "Лифтовые приводы с фрикционной лебедкой" მიხეილ შილაკაძე