მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი


 1. ქანების ფიზიკის საფუძვლებ ი. გუჯაბიძე
 2. ქანებისა და სამთო პროცესების ფიზიკა ი. გუჯაბიძე
 3. სამთო საწარმოთა სატრანსპორტო მანქანები ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი
 4. ტრიბოლოგიის ზოგადი კურსი ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი
 5. ლენტური კონვეიერის ჩვეულებრივი და ვაკუუმდოლური ამძრავები ნ. მოლოდინი,                     რ. მოლოდინი
 6. ბაგირული სატრანსპორტო დანადგარების გაანგარიშება ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი
 7. ლენტური კონვეიერების გაანგარიშება ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი
 8. საელმავლო წევის გაანგარიშება ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი
 9. საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების საფუძვლები გ. მაჩაიძე, დ. კუპატაძე
 10. ქანების მასივის მდგომარეობის მართვა ღია წესით დამუშავების დროს თ. შარაშენიძე,                გ. მაჩაიძე, დ. კუპატაძე
 11. მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების პროცესები გ. მაჩაიძე, დ. კუპატაძე
 12. კარიერების დაპროექტება თ. შარაშენიძე, გ. მაჩაიძე, დ. კუპატაძე
 13. ფენოვან საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგია გ. მაჩაიძე, დ. კუპატაძე
 14. გვირაბების მშენებლობის თანამედროვე მეთოდები ა. გოჩოლეიშვილი, ზ. ლებანიძე,                 დ. კუპატაძე
 15. ჭაურების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია  ა. გოჩოლეიშვილი, დ. კუპატაძე
 16. აფეთქებითი სამუშაოები ა. გოჩოლეიშვილი, დ. კუპატაძე
 17. შრომის უსაფრთხოება გეოლოგიური სამუშაოების დროს თ. კუნჭულია
 18. სამთო საწარმოთა ტრანსპორტის სპეციალური სახეობები ვიბრაციული მანქანები და მოწყობილობები ვ. ზვიადაური
 19. სამთო მანქანების ელექტრული ამძრავი მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი,ი. წერეთელი
 20. ქანქარასებრი კიდული ბაგირგზის პარამეტრების შერჩევა და ამუშავების დინამიკური რეჟიმის ოპტიმიზაცია მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ი. წერეთელი
 21. დინამიკური პროცესები სამთო სატრანსპორტო და ტექნოლოგიურ სისტემებში ვ. ზვიადაური
 22. მინერალების მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი ნ.ფოფორაძე
 23. 21-ე საუკუნის გამორჩეული მიწისძვრები ლ. დ. ზუროშვილი ჯ. დ. ზუროშვილი. 
 24. ძვირფასი და სანახელავო ქვები ნ.ფოფორაძე, ვ.ზუხბაია
 25. კრისტალთა ოპტიკის საფუძვლები ი.ფარადაშვილი
 26. მინერალოგიის კურსი ნ.ფოფორაძე
 27. საიუველირო და სანახელავო ქვები ნ.ფოფორაძე
 28. საიუველირო საქმე ნ.ფოფორაძე, ხ,გაჩეჩილაძე, ს.გველესიანი, მ.დაუთაშვილი
 29. საგანგებო სიტუაციების მართვა თ. კუნჭულია
 30. შრომის უსაფრთხოება სამთო საწარმოებში თ. კუნჭულია, მ. ქიტოშვილი, მ. ლურსმანაშვილი
 31. სამთო საწარმოთა აეროლოგია თ. კუნჭულია
 32. სამთო მანქანების დინამიკური ეჟიმების ოპტიმიზაცია მ. წერეთელი
 33. ნატურალური აბრეშუმის ხარისხისა და შრომის პირობების გაუმჯობესება ნ. მაჭავარიანი, გ. ყიფიანი.
 34. სამთო მანქანების ელექტრული ამძრავი მ. წერეთელი
 35. მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოებისა და საკურსო პროექტირების შესასრულებლად საგანში “სამთო მანქანების ელექტრული ამძრავი” მ. წერეთელი
 36. ზოგადი და საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია, ნ. ბოჭორიშვილი, ი. ბოჭორიშვილი
 37. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვების წაროების ტექნოლოგიების კვლევა და სრულყოფა თავი 1-3, თავი 4-6, თავი 7-8 ნ. ბოჭორიშვილი
 38. სამთო საწარმოთა აეროლოგია. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად თ. კუნჭულია, მ. ქიტოშვილი
 39. შრომის დაცვა თ. კუნჭულია, მ. ლურსმანაშვილი, ნ. მაჭავარიანი, მ. ჯიქია, დ. გეორხელიძე
 40. შრომის დაცვა გეოდეზიური და საკადასტრო სამუშაოების შესრულების დროს მ. ქიტოშვილი, თ. კუნჭულია
 41. შრომის უსაფრთხოება. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლადრედაქტორი: თ. კუნჭულია
 42. ჰორიზონტალური, დახრილი და ვერტიკალური გვირაბების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია ა. გოჩოლეიშვილი, დ. კუპატაძე
 43. მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების პროცესები. მეთოდოლოგიური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოებისა და საკურსო გეგმარის შესასრულებლად საგანში უ. კავთიაშვილი, დ. კუპატაძე
 44. ზოგადი გეოლოგიის ლაბორატორიის კურსი მ. შარიქაძე, შ. კელეპტრიშვილი
 45. წიაღისეულთა გამდიდრების საფუძვლები ა. აბშილავა

0322 77 11 11