სამშენებლო ფაკულტეტი

 1. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის თეორიულ მექანიკაში დ. გორგიძე, ლ. ჯიქიძე, ზ. ციცქიშვილი, მ. ლოსაბერიძე, ლ. ქვარცხავა
 2. სამშენებლო თბოფიზიკა გ. რატიანი, მ. გრძელიშვილი
 3. თეორიული მექნიკა (სტატიკა) ი. გორჯოლაძე, დ. გორგიძე, გ. ბაღათურია, ლ. ჯიქიძე
 4. გათბობა მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი
 5. არატრადიციული განახლებადი ენერგიით გათბობა მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი
 6. ანალიზური მექანიკა დ. გორგიძე , გ.ბაღათურია
 7. გაზით გათბობა მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი
 8. თხევადი და მყარი სათბობით გათბობა მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი
 9. დინმიკის ამოცანათა კრებული ნ. მახვილაძე, დ. გორგიძე
 10. მოკლე ამოცანების კრებული თეორიულ მექანიკაში მთარგმნელები: დ. გორგიძე, ლ.ჯიქიძე, მ. ვაზაგაშვილი, ზ. ციცქიშვილი
 11. კომპიუტერული გრაფიკის საფუძვლები (AutoCAD 2008 ბაზაზე) მ.კუბლაშვილი, ნ.ფილფანი, ვ.ჭანკოტაძე
 12. გაზის ტექნიკის ძირითადი ცნებები მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი
 13. სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაგებობების ოპტიმალური დაპროექტების მეთოდები ბ. გვასალია
 14. ჰალოსოლი ლ. ღოღელიანი, შ. გაგოშიძე, გ. ჭიღლაძე
 15. Гидравлика Разноплотностных Потоков в Гидротехнике ლ. ღოღელიანი
 16. კომუნიკაციები ორგანიზაციებში;
 17. ზოგადი მენეჯმენტი; მ. ანთაძე, გ. ჭიღლაძე
 18. საინვესტიციო პროექტების შეფასება; გ. ჭიღლაძე
 19. პროექტის მართვის რაობა; გ. ჭიღლაძე