მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

 1. ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე
 2. ზოგადი ქიმიის სალექციო კურსი ჟ.პეტრიაშვილი
 3. თეორიული ფიზიკური ქიმია დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე 
 4. ლაბორატორიული  პრაქტიკუმი ნახშირწყლების ქიმიაში რ. გახოკიძე, ნ. სიდამონიძე, ს. მამულია, რ. ვარდიაშვილი,  ლ. ტაბატაძე  
 5. კვების პროდუქტთა  ქიმია რ. გახოკიძე,  ლ. ტაბატაძე 
 6. ბიოორგანული ქიმია ლ. ტაბატაძე,  ა. გახოკიძე 
 7. ტრანსპორტი და ეკოლოგია ლ. ტაბატაძე 
 8. ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატური მართვის საფუძვლები მ. ბერეჟიანი
 9. ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგიის მაგალითები და ამოცანები რ. გაფრინდაშვილი
 10. Лабораторный практикум по общей химической технологии В.С. Бескова
 11. ფხვნილთა მეტალურგია ი. კვირიკაძე, კ. ხახანაშვილი, თ. ლომაია
 12. ელექტრონულ-სხივური ტექნოლოგია თ. ლომაია, კ. ხახანაშვილი ი. კვირიკაძე
 13. ფიზიკური ქიმიის დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა
 14. ტესტები ფიზიკურ და კოლოიდურ ქიმიაში თ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ნ. ბოკუჩავა
 15. ფიზიკური ქიმია დ. ბიბილეიშვილი
 16. ხსნარები ლ.ბერეჟიანი, დ.ბიბილეიშვილი
 17. ბიოარაორგანული ქიმია რ.კლდიაშვილი, ხ.დიდიძე
 18. 375 კითხვა-პასუხი ბიოარაორგანულ ქიმიაში რ.კლდიაშვილი
 19. ბიოორგანული ქიმია რ.კლდიაშვილი, ხ.დიდიძე, ც.მედულაშვილი
 20. 331 კითხვა-პასუხი ბიოორგანულ ქიმიაში რ.კლდიაშვილი
 21. წყალი და მისი ხასიათი რ.კლდიაშვილი, დ.ბიბილეიშვილი
 22. ტექნოლოგიური პროცესების მოდელირება მ.ბერეჟიანი
 23. ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები ი. ბერძენიშვილი
 24. ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგიის ლაბორატორიული პრაქტიკული რ. გაფრინდაშვილი, მ. ღვინიანიძე, თ. გოზალიშვილი
 25. ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია რ. გაფრინდაშვილი
 26. კვების პროდუქტების ზოგადი ტექნოლოგია რ. გაფრინდაშვილი
 27. სპექტრომეტრული მეთოდების გამოყენება ორგანულ ქიმიაში ე. ელიზბარაშვილი, ზ. გელიაშვილი, გ. ჭირაქაძე
 28. ქიმია და პერსონალური კომპიუტერი ე. ელიზბარაშვილი, ლ. გვასალია
 29. ორგანული სინთეზი (ნაწილი I) ნ. ღონღაძე, ზ. გელიაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი, ნ. დარეჯანაშვილი, მ. ხითარიშვილი, გ. ჭირაქაძე
 30. ორგანული სინთეზი (ნაწილი II) ნ. ღონღაძე, ლ. თალაკვაძე, ზ. გელიაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი, ფ. აფხაზავა, გ. ჭირაქაძე
 31. ორგანული სინთეზი (ნაწილი III) ა. სანაძე, ნ. მახარაძე, გ. ჭირაქაძე, ნ. ღონღაძე, ზ. გელიაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი
 32. ქიმიური ტექნოლოგიის ძირითადი პროცესები და აპარატები მ. ბერეჟიანი, ი. თავართქილაძე
 33. პურის ტექნოლოგია რ. ხუციშვილი, მ. შენგელია
 34. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის საგანში: პურის, მაკარონისა და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია სპეციალობა: პურის, მაკარონის და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია რ. ხუციშვილი, მ. შენგელია
0322 77 11 11