მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2016/17 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2016/17 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

0322 77 11 11