მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2015/16 სასწავლო წელს (თებერვალი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2015/16 სასწავლო წელს (თებერვალი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

0322 77 11 11