მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: 
  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი VI კორპუსი
  • 0175, საქართველო, თბილისი,
  • კოსტავას 77
სპეციალისტები   
მისამართი: ოთახი 301ა,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი:  2 36 60 52;

დეკანის მოადგილე
პროფესორი: თინათინ კაიშაური
მისამართი: ოთახი 303ა,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი: 2 37 13 19599 14 20 80

სამუშაო საათები: კვირის გარდა, 9:00  - 17:00 სთ. შესვენება 13:00 – 14:00 სთ.