მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თბილისი, კოსტვას 77,

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
მე-6 კორპუსი, მე-3 სართული, ბლოკი დ
ია ხმიადაშვილი: 5593196688
ეკატერინე გვარამია:  593382458, 577477867
ელ.ფოსტა: depci@gtu.ge