მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მენეჯერის სამსახური

მენეჯერი:


ზაზა ბუაჩიძე
    ტ: 5 93 73 73 01
    შიდა: 65-82

მთ.სპეციალისტი:


ლიანა ბაინდურაშვილი
    ტ: 

უფ.სპეციალისტი:


ქეთევან კაპანაძე
    ტ:  

სპეციალისტები:


ქეთევან ჩხეიძე
    ტ: 

ხათუნა ქორთიაშვილი
    ტ:  

(+995 32) 2 36 51 42
შიდა: 62-38
ელ ფოსტა: infomanager@gtu.ge