მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დეკანატი

დეკანი
პროფესორი თამარ ლომინაძე
მისამართი: ოთახი 304ა,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი: 2 36 52 80
ელ ფოსტა: t.lominadze@gtu.ge

დეკანის მოადგილე
პროფესორი თინათინ კაიშაური
მისამართი: ოთახი 303ა,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი: 2 37 13 19;  599 14 20 80;  
ელ ფოსტა: t.kaishauri@gtu.ge

ხარისხის უზრუველყოფის სამსახურის უფროსი
პროფესორი  ქეთევან კოტეტიშვილი; 
მისამართი: ოთახი 310ა,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი: 2 36 40 75 ;
 ელ ფოსტა: k.kotetishvili@gtu.ge;

მენეჯერი
პროფესორი  ოთარ  შონია
მისამართი: ოთახი 305ა,    VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი:  2 36 51 42;  599 55 33 22;
ელ ფოსტა: oshonia@gtu.ge;

სპეციალისტები  
მისამართი: ოთახი 301ა,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი:  2 36 60 52;

სამუშაო საათები: კვირის გარდა, 9:00  - 17:00 სთ. შესვენება 13:00 – 14:00 სთ.