მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დეკანატი

დეკანი
პროფესორი თამარ ლომინაძე
მისამართი: ოთახი 304ა,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი: 2 36 52 80
ელ ფოსტა: t.lominadze@gtu.ge

დეკანის მოადგილე
პროფესორი ნონა ოთხოზორია
მისამართი: ოთახი 307 ა, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი 5 93 92 61 51
ელ.ფოსტა: n.otkhozoria@gtu.ge

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
პროფესორი თინათინ კაიშაური
მისამართი: ოთახი 301 დ, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი 5 99 14 20 80
ელ.ფოსტა: t.kaishauri@gtu.ge

მენეჯერი
ზაზა ბუაჩიძე
მისამართი: ოთახი 305 ა, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი 5 93 73 73 01
ელ.ფოსტა: z.buachidze@gtu.ge

სპეციალისტები  
მისამართი: ოთახი 301ა,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი:  2 36 60 52;

სამუშაო საათები: კვირის გარდა, 9:00  - 17:00 სთ. შესვენება 13:00 – 14:00 სთ.