მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მართვის ავტომატიზებული სისტემების დეპარტამენტი

 N

სახელი, გვარი, მამის სახელი

თანამდებობა

1.

სურგულაძე გია გიორგის ძე

პროფესორი

2.

მეფარიშვილი ბადრი დიმიტრის ძე

პროფესორი

3.

პეტრიაშვილი ლილი ნოდარის ას

პროფესორი

4.

სუხიაშვილი თეიმურაზ ამბროსის ძე

პროფესორი

5.

ღვინეფაძე გელა შალვას ძე

პროფესორი

6.

ყაჭიაშვილი ქართლოს იოსების ძე

პროფესორი

7.

ჩაჩანიძე გურამ გრიგოლის ძე

პროფესორი

8.

ცინცაძე ალიკო ვახტანგის ძე

პროფესორი

9.

შონია ოთარ ბორისის ძე

პროფესორი

10.

აბულაძე ინგა ბიჭიკოს ას 

ასოც. პროფ.

11.

თოფურია ნინო  შოთას ას

ასოც. პროფ.

12.

კაშიბაძე მარინა მიხეილის ას

ასოც. პროფ.

13.

კეკენაძე ალექსანდრე ვლადიმერის ძე

ასოც. პროფ.

14.

ოდიშარია კორნელი მამანტის ძე

ასოც. პროფ.

15.

ოხანაშვილი მაია შალვას ას

ასოც. პროფ.

16.

პოჩოვიანი სიმონ მკრტიჩის ძე

ასოც. პროფ.

17.

ქართველიშვილი იოსებ შალვას ძე

ასოც. პროფ.

18.

ქრისტესიაშვილი ხატია თეიმურაზ ას

ასოც. პროფ.

19.

ჩორხაული ნინო ვანოს ას

ასოც. პროფ.

20.

ჯანელიძე გულნარა ნესტორის ას

ასოც. პროფ.

21.

აფციაური ია

ასისტ. პროფ.