მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტი

 N

სახელი, გვარი, მამის სახელი

თანამდებობა

 1.

იმნაიშვილი ლევან  შოთას ძე

პროფესორი

2.

ავალიშვილი ქეთევან ვახტანგის ას

პროფესორი

 3.

ბენაშვილი ალექსანდრე

პროფესორი

4. 

ბერაია ნინო ოლეგის ას

პროფესორი

5. 

თუშიშვილი მარინე ანდროს ას

პროფესორი

6. 

კაკუბავა რევაზ ვლადიმერის ძე

პროფესორი

7. 

კამკამიძე ელენე კონსტანტინეს ას

პროფესორი

8. 

კიკნაძე მზია გურამის ას

პროფესორი

9. 

მოსაშვილი ია

პროფესორი

10. 

ნამიჩეიშვილი ოლეგ მიხეილის ძე

პროფესორი

11. 

სამხარაძე  რომან  იუზას ძე

პროფესორი

12. 

ქართველიშვილი ოთარ  მიხეილის ძე

პროფესორი

13. 

ფრანგიშვილი არჩილ ივერის ძე

პროფესორი

14. 

გასიტაშვილი ზურაბ აკაკის ძე

პროფესორი

15. 

არაბული ნინი ვიქტორის ას

ასოც. პროფ.

16. 

ბედინეიშვილი მაგული

ასოც. პროფ.

17.

ბოჭორიძე ეკატერინე ვასილის ას

ასოც. პროფ.

18. 

გაბაშვილი ნატალია ვლადიმერის ას

ასოც. პროფ.

19. 

გვარამია ეკატერინე გურამის ას

ასოც. პროფ.

20. 

გოგიაშვილი ჟუჟუნა

ასოც. პროფ.

21. 

თოდუა თეა დათიკოს ას

ასოც. პროფ.

22. 

ირემაძე ია ზაალის ას

ასოც. პროფ.

23. 

კირცხალია გიორგი თემურის ძე

ასოც. პროფ.

24. 

კუციავა ვასილ

ასოც. პროფ.

25. 

ხოშტარია სიმონ  ნიკოლოზის ძე

ასოც. პროფ.

26. 

ხუციშვილი ოლღა გმირის ას

ასოც. პროფ.

27. 

ჯიქიძე ლევანი რეზოს ძე

ასოც. პროფ.

28. 

ჯოჯუა ზაურ სერაპინის ძე

ასოც. პროფ.

29. 

ჯოჯუა ნინო მამულის ას

ასოც. პროფ.

30. 

რამაზაშვილი მიხეილ თამაზის ძე

ასოც. პროფ.

31. 

ხართიშვილი მაკა პაატას ას

ასოც. პროფ.

32. 

ბენაშვილი გიორგი

ასისტ. პროფ.

33. 

გაბაშვილი  თამარი გიორგის ას

ასისტ. პროფ.

34. 

გამდლიშვილი გიორგი

ასისტ. პროფ.

35. 

გაჩეჩილაძე ლია

ასისტ. პროფ.

36. 

მაკასარაშვილი ივანე

ასისტ. პროფ.

37. 

ტოკაძე ლალი

ასისტ. პროფ.

38. 

კირკიტაძე ნათია მურადის ას

ასისტ. პროფ.

39. 

ტიტვინიძე ალინა ალექსის ას

ასისტ. პროფ.