მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მართვის სისტემების დეპარტამენტი

 N

სახელი, გვარი, მამის სახელი

თანამდებობა

1.

ჯოხაძე პაატა დავითის ძე

პროფესორი

2.

ობგაძე თამაზ აბესალომის ძე

პროფესორი

3.

სესაძე ვალიდა კონსტანტინეს ას

პროფესორი

4.

ხუციშვილი სულხან ალექსის ძე

პროფესორი

5.

შანშიაშვილი ბესარიონ გიორგის ძე

პროფესორი

6.

მჭედლიშვილი ნინო ფარნაოზის ას

პროფესორი

7.

ნარიმანაშვილი ნოდარ ივანეს ძე

პროფესორი

8.

ყანჩაველი ლიანა  დავითის ას

პროფესორი

9.

კოტრიკაძე ქეთევან ომარის ას

ასოც. პროფ.

10.

მაღლაკელიძე ნანა ილიას ას

ასოც. პროფ.

11.

გაჩეჩილაძე ლელა ფრიდონის ას

ასოც. პროფ.

12.

კუცია ირმა სევერიანის ას 

ასოც. პროფ.

13.

კეკენაძე ვლადიმერი მიხეილის ძე

ასოც. პროფ.

14.

დავითაშვილი ირმა ალექსანდრეს ას

ასოც. პროფ.

15.

ხუციშვილი თეა გმირის ას

ასისტ. პროფ.

16.

კურკუმული ნანა გიორგის ას

ასისტ. პროფ.