მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის დეპარტამენტი

 N

სახელი, გვარი, მამის სახელი

თანამდებობა

1.

ახობაძე მერაბ ნიკოლოზის ძე

პროფესორი

2.

ხომერიკი ირინე ოთარის ას

პროფესორი

3.

წვერაიძე ზურაბ ნიკოლოზის ძე

პროფესორი

4.

ბაიაშვილი ზურაბ ალექსანდრეს ძე

პროფესორი

5.

ძიძიგური გიორგი არჩილის ძე

პროფესორი

6.

ბარდაველიძე ხათუნა ავთანდილის ას

ასოც. პროფ.

7.

ბოჭორიშვილი ირაკლი ნაომის ძე

ასოც. პროფ.

8.

ბჟალავა ნიკოლოზ პეტრეს ძე

ასოც. პროფ.

9.

ბრელიძე მარინე ოთარის ას

ასოც. პროფ.

10.

დალაქიშვლი გოჩა  ნოდარის ძე

ასოც. პროფ.

11.

თედეშვილი ლიანა გიორგის ას

ასოც. პროფ.

12.

კოტრიკაძე გულნარა გიორგის ას

ასოც. პროფ.

13.

მგელაძე ანტონ პროკოფის ძე

ასოც. პროფ.

14.

პაატაშვილი ფილხაზ შალვას ძე

ასოც. პროფ.

15.

როჭიკაშვილი ეკატერინე გოდერძის ას

ასოც. პროფ.

16.

სტურუა თეიმურაზ გიორგის ძე

ასოც. პროფ.

17.

ჭოლიკიძე ლევანი გოდერძის ძე

ასოც. პროფ.

18.

ცისკარიშვილი ნინო ელიზბარის ას

ასოც. პროფ.

19.

კვესელავა ქეთევან იგორის ას

ასოც. პროფ.

20.

ტაკაშვილი ვალერი რობერტის ძე

ასოც. პროფ.

21.

ვარძიაშვილი ნინო

ასისტ. პროფ.

22.

შიუკაშვილი მარიამ

ასისტ. პროფ.

23.

ბუზალაძე ანნა ზაურის ას

ასისტ. პროფ.

24.

ჩადუნელი ნუგზარ

ასისტ. პროფ.

25.

ჭიღლაძე  თეონა

ასისტ. პროფ.