მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტი

 N

სახელი, გვარი, მამის სახელი

თანამდებობა

1.

ჩხაიძე მარიამ ნოეს ას

პროფესორი

2.

ფხაკაძე კონსტანტინე შალვას ძე

პროფესორი

3.

თავდიშვილი ოთარ სევერიანის ძე

ასოც. პროფ.

4.

ჩოგოვაძე რევაზ ალექსის ძე

ასოც. პროფ.

5.

ტაბატაძე მაკა თენგიზის ას

ასისტ. პრ.