მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტი

 N

სახელი, გვარი, მამის სახელი

თანამდებობა

1.

ლომინაძე  ნოდარ ნიკოლოზის ძე

პროფესორი

2.

ბახტაძე თენგიზ ოთარის ძე

პროფესორი

3.

ბოსიკაშვილი ზურაბ ვლადიმერის ძე

პროფესორი

4.

გაბელაია აკაკი გალაქტიონის ძე

პროფესორი

5.

გოჩიტაშვილი ლალი ირაკლის ას

პროფესორი

6.

თევდორაძე მედეა თენგიზის ას

პროფესორი

7.

კობიაშვილი ანა ალექსის ას

პროფესორი

8.

ლომინაძე თამარ ნოდარის ას

პროფესორი

9.

კაიშაური თინათინ ვიქტორის ას

პროფესორი

10.

კაპანაძე დავით შოთას ძე

პროფესორი

11.

ცირამუა ზაზა გივის ძე

პროფესორი

12.

ასათიანი თამარ მურმანის ას

ასოც. პროფ.

13.

ბაჯიაშვილი ანასტასია

ასოც. პროფ.

14.

ბეჟანიშვილი ლოლიტა გაროლდის ას

ასოც. პროფ.

15.

გიაშვილი ია ოთარის ას

ასოც. პროფ.

16.

ლობჟანიძე ლილი თენგიზის ას

ასოც. პროფ.

17.

ლოლაშვილი ნინო შალვას ას

ასოც. პროფ.

18.

მდინარაძე ქეთევან ლევანის ას 

ასოც. პროფ.

19.

ჩიკაშუა ეკატერინე ანზორის ას 

ასოც. პროფ.

20.

წიკლაური ნინო ლავრენტის ას

ასოც. პროფ.

21.

ადამია ვლადიმერ ბიჭიკოს ძე

ასოც. პროფ.

22.

ნაჭყებია მზიანა დავითის ას

ასოც. პროფ.

23.

პაპიაშვილი რუსუდან გიორგის ას

ასისტ. პროფ.

24.

სალთხუციშვილი მაია

ასისტ. პრ.

25.

გოგოლაძე სოფიკო

ასისტ. პრ.

26.

ქრისტესიაშვილი ნინო

ასისტ. პრ.