მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტი

N
სახელი, გვარი, მამის სახელი
თანამდებობა
1
რომან სამხარაძე იუზას ძე
სრული პროფესორი
2
მედეა ანდღულაძე ქრისტეფორეს ას
სრული პროფესორი
3
ოთარ ნატროშვილი გიორგის ძე
სრული პროფესორი
4
მზია კიკნაძე გურამის ას
სრული პროფესორი
5
ოლეგ ნამიჩეიშვილი მიხეილის ძე
სრული პროფესორი
6
კონსტანტინე კამკამიძე ნიკოლოზის ძე
სრული პროფესორი
7
თეიმურაზ შარაშენიძე ელიზბარის ძე
სრული პროფესორი
8
ოთარ ქართველიშვილი მიხეილის ძე
სრული პროფესორი
9
ლევან იმნაიშვილი შოთას ძე
სრული პროფესორი
10
ზურაბ გასიტაშვილი აკაკის ძე
სრული პროფესორი
11
ნიკოლოზ ჩხაიძე ზევარის ძე
სრული პროფესორი
12
არჩილ ფრანგიშვილი ივერის ძე
სრული პროფესორი
13
თენგიზ გიორხელიძე დომენტის ძე
სრული პროფესორი
14
ნინო ბერაია ოლეგის ას
სრული პროფესორი
15
ოლღა ხუციშვილი გმირის ას
ასოცირებული პროფესორი
16
ალექსანდრე ბენაშვილი მიხეილის ძე
ასოცირებული პროფესორი
17
ქეთევან ავალიშვილი ვახტანგის ას
ასოცირებული პროფესორი
18
მარინე თუშიშვილი ანდროს ას
ასოცირებული პროფესორი
19
თეა თოდუა დათიკოს ას
ასოცირებული პროფესორი
20
ნატალია გაბაშვილი ვლადიმერის ას
ასოცირებული პროფესორი
21
ელენე კამკამიძე კონსტანტიეს ას
ასოცირებული პროფესორი
22
ნანი არაბული ვიქტორის ას
ასოცირებული პროფესორი
23
ცისანა ხოშტარია ნიკოლოზის ას
ასოცირებული პროფესორი
24
სიმონ ხოშტარია ნიკოლოზის ძე
ასოცირებული პროფესორი
25
ზაურ ჯოჯუა სერაფიონის ძე
ასოცირებული პროფესორი
26
მაკა ხართიშვილი
ასოცირებული პროფესორი
27
თამარ გაბაშვილი
ასისტენტ-პროფესორი
28
ეკატერინე ბოჭორიძე ვასილის ას
ასისტენტ-პროფესორი
29
ნინო ჯოჯუა მამელის ას
ასისტენტ-პროფესორი
30
ლევან ჯიქიძე რეზოს ძე
ასისტენტ-პროფესორი
31
ია ირემაძე ზაალის ას
ასისტენტ-პროფესორი
32
ეკატერინე გვარამია გურამის ას
ასისტენტ-პროფესორი
33
მაგული ბედინეიშვილი მიტროფანეს ას
ასისტენტ-პროფესორი
34
მიხეილ რამაზაშვილი თამაზის ძე
ასისტენტ-პროფესორი