მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

გამოთვლითი მათემატიკის დეპარტამენტი

 N

სახელი, გვარი, მამის სახელი

თანამდებობა

1.

ცაბაძე   თეიმურაზ

პროფესორი

2.

ინასარიძე ნიკოლოზ ხვედრის ძე

პროფესორი

3.

ტარიელაძე ვაჟა იზეთის ძე

პროფესორი

4.

კვარაცხელია ვახტანგ ვარლამის ძე

პროფესორი

5.

ქადეიშვილი თორნიკე ვასილის ძე

პროფესორი

6.

მაგრაქველიძე დალი გურამის ას

ასოც. პროფ.

7.

მესაბლიშვილი ბაჩუკი ნესტორის ძე

ასოც. პროფ.

8.

გულუა  ეკატერინე ვაჟას ასული

ასისტენტი