მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დეპარტამენტი

 N

სახელი, გვარი, მამის სახელი

თანამდებობა

1.

გოცირიძე ირინა ალექსანდრეს ას

პროფესორი

2.

ღურწკაია ზვიად თეიმურაზის ძე

პროფესორი

3.

ლაზარაშვილი ლევანი ტენგიზია ძე

პროფესორი

4.

ინვია ნიკოლოზ სენის ძე

ასოც. პროფ.

5.

ყუბანეიშვილი ელგუჯა სოლომონის ძე

ასოც. პროფ.

6.

ფიცხელაური ანა ალექსანდრეს ას

ასისტ. პროფ.

7.

გიგილაშვილი გიორგი თამაზის ძე

ასისტ. პროფ.

8.

წიკლაური მარიამ იოსების ას

ასისტ. პროფ.

9.

თოჰიდი თალებიფარი

ასისტენტი