მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი


1

გია სურგულაძე

პროფესორი  (დეპ.უფროსი)

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

2

ოთარ შონია

პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

3

გურამ ჩაჩანიძე

პროფესორი

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

4

ქართლოს ყაჭიაშვილი

პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

5

ალიკო ცინცაძე

პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

6

ბადრი მეფარიშვილი

პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

7

გულბაათ ნარეშელაშვილი

პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

8

თეიმურაზ სუხიაშვილი

პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

9

გელა ღვინეფაძე

პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

10

ლილი პეტრიაშვილი

პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

11

იოსებ ქართველიშვილი

ასოც.პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

12

ნინო თოფურია

ასოც.პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

13

გულნარა ჯანელიძე

ასოც.პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

14

კორნელი ოდიშარია

ასოც.პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

15

ინგა აბულაძე

ასოც.პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

16

სიმონ პოჩოვიანი

ასოც.პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

17

მარინა კაშიბაძე

ასოც.პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

18

მაია ოხანაშვილი

ასოც.პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

19

ნინო ჩორხაული

ასოც.პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

20

ხატია ქრისტესიაშვილი

ასოც.პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

21  

ალექსანდრე კეკენაძე

ასოც.პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

22

მიხეილ გაგოშიძე

ასისტ.პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

23

გიორგი გოგიჩაიშვილი

ემერიტუსი პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

24

ვაჟა დიდმანიძე

ემერიტუსი პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

25

თამაზ შეროზია

ემერიტუსი პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

26

ეკატერინე თურქია

მოწვეული პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

27

გიორგი მაისურაძე

მოწვეული პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

28

ნუგზარ ამილახვარი

მოწვეული პროფსორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

29

ნანა ჩაჩანიძე

მოწვ.ასოც.პროფრსორი

აკადემიური დოქტორი

30

ნინო ცომაია

მოწვ.ასოც.პროფრსორი

აკადემიური დოქტორი

31

მარინე ბიტარაშვილი

უფ.მასწავლებელი

აკადემიური დოქტორი

32

ციური ფხაკაძე

უფ.მასწავლებელი

აკადემიური დოქტორი

33

გიორგი კაკაშვილი

უფ.მასწავლებელი

აკადემიური დოქტორი

34

იოსებ ნაცვლიშვილი

უფ.მასწავლებელი

 

35

ვახტანგ ვეფხვაძე

უფ.მასწავლებელი