მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი

სიახლე


  1. დაიწყო სტატიების მიღება სამეცნიერო შრომების კრებულისთვის "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" (1 მაისამდე)
  2. გამოიცა შრომების კრებული "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" #3(16). ავტორებმა მიაკითხონ რედაქტორს
  3. გამოიცა მონოგრაფია "ბიზნეს ანალიზის და ინტელექტუალური მართვის ტექნოლოგია" (მ.გიუტაშვილი)
  4. ყოველ ხუთშაბათს, 15:00 საათზე, აუდიტორია 207ა-ში ჩატარდება დეპარტამენტის სასწავლო-სამეცნიერო სემინარი (დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ საინფორმაციო დაფაზე) d