ლოგო
მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი
მთავარი

მთავარი სწავლება IT-კონსალტინგის სამეცნიერო-კვლევის ცენტრი სასწავლო ლაბორატორიების ბაზა პროგრამული ინჟინერია სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული მართვის ავტომატიზებული სისტემები პროექტები