მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი

კონტაქტი


თბილისი, f
მ.კოსტავას 77, VI-კორპუსი,
ოთახი 225-დ

ტელ: (995 32) 236-54-41