მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი
საერთაშორისო ურთიერთობები

კათედრას 1991 წლიდან სამეცნიერო-მეგობრული კონტაქტები აქვს გერმანიის ბერლინის ჰუმბოლდტის, ნიურნბერგ-ერლანგენის, პასაუს, ბამბერგის, მაგდებურგის და კარლსრუეს უნივერსიტეტების ინფორმატიკის ინსტიტუტებთან. უნგრეთის დებრესენის უნივერსიტეტი. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-ფიზიკური უნივერსიტეტი. ს-ტ პეტერბურგის ელექტრო-ტექნიკური უნივერსიტეტი და სხვა.

საზღვარგარეთის სამეცნიერო კავშირები/ვიზიტები:

„მართვის ავტომატიზებული სისტემების“ მიმართულების თანამშრომლები უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში იმყოფებოდნენ უცხოეთის უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო ცენტრებში - მიწვეული პროფესორის სტატუსით:

  • სურგულაძე გია: DAAD-გრანტი. ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი - „პროგრამული უზრუნველყოფის დაპროგრამების თანამედროვე ტექნოლოგიები“ (2008, 2011); ნიურნბერგ-ერლანგენის უნივერსიტეტი - მონაცემთა მენეჯმენტის ტექნოლოგიები ITIL მეთოდოლოგიის ბაზაზე. ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები BSI-ის ბაზაზე (2007 , 2010, 2013)
  • თურქია ეკატერინე: DAAD-გრანტი: - ბაიროითის უნივერსიტეტი (2007, 2011); ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა სტაჟირება საზღვარგარეთ. „პროცესების ვერსიებისა და ვარიანტების ინტეგრაცია დიდი სისტემების მოდელებში“. გერმანიის ბაიროითის უნივერსიტეტი 2010
  • პეტრიაშვილი ლია: გერმანია, კაიზერსლაუტერნის ტექნიკური უნივერსიტეტი. პროექტი: „ჩაშენებული სისტემები საქართველოს განათლების სისტემაში“ “Embedded System Education in Georgia” (funded by Volkswagen Foundation) 2012-2014. სასწავლო სამეცნიერო კურსი „რეალური დროის სისტემები (Real-Time Systems“)
  • ჩიხრაძე ბესარიონ: სამეცნიერო შემოქმედებითი ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში (მისისიპის შტატი და კალიფორნია) ერთი წლით (03.2010 – 03.2011)
  • გულუა დავით: DAAD-გრანტი: - ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ფაკულტეტი. „ობიექტ-ორიენტირებული, უნიფიცირებული პეტრის ქსელების აგების საფუძვლები“, 2009