მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების მიმართულება

  • თამაზ ობგაძე (სრული პროფესორი 600სთ)