მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება

  • ოთარ ვერულავა (სრული პროფესორი 600სთ)
  • რამაზ ხუროძე (სრული პროფესორი 600სთ)

  • თეა თოდუა (ასოცირებული პროფესორი 600სთ)
  • რევაზ ჩოგოვაძე (ასოცირებული პროფესორი 600სთ)

  • მარიამ ჩხაიძე (ასისტენტ პროფესორი 600სთ)
  • ოთარ თავდიშვილი (ასისტენტ პროფესორი 600სთ)
  • ია ირემაძე (ასისტენტ პროფესორი 600სთ)