მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კურსები


HTML & CSS (სილაბუსი)

Swift - მობილური აპლიკაციების დეველოპმენტი (სილაბუსი)

საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია (SEO) (სილაბუსი)

PYTHON  (სილაბუსი)

Java  (სილაბუსი)

ქოფირაითინგი (Copywriting)  (სილაბუსი)