მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება
02 მარტ

განცხადება

ქალაქ თბილისის  მერია სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის  უმაღლეს  საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  2021-2022  სასწავლო   წლის   გაზაფხულის   სემესტრის  სწავლის საფასურის დაფინანსების მიზნით განცხადებების  მიღებას  იწყებს
16 თებ

II სტუდენტური სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „ციფრული ტრანსფორმაცია - გამოწვევები და პროგრესი“

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ორგანიზებით, ამა წლის 20 – 21 მაისს ჩატარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 და იმს ფაკულტეტის 65 წლისთავისადმი მიძღვნილი II სტუდენტური სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „ციფრული ტრანსფორმაცია  - გამოწვევები და პროგრესი“
სიახლეების სრულად ნახვა
 წარჩინებულ სტუდენტთა რეიტინგი 2021-2022 სასწავლო წლის I სემესტრის მდგომარეობით


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის 
პროფესორ-მასწავლებელთა კონსულტაციების გრაფიკი 2021-2022 წ. I-II სემესტრი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სიტემების ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების შესახებ


საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ინფორმატიკის“ სასწავლო კურსების კონცენტრაციების არჩევის ინსტრუქცია


იმს ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ დაფაროთ სწავლის საფასური 2020 წლის 10 ივლისამდე

ინფორმაციისათვის მიმართეთ „მენეჯერის სამსახურს“ (მე–6 კორპუსი, ოთახი 305ა)

„მენეჯერის სამსახური“


კონსულტაციების განრიგი


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტიპენდიანტთა საყურადღებოდ

ის სტუდენტები რომლებიც პირველად იღებენ სტიპენდიას გთხოვთ გამოაგზავნოთ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე s.karseladze@gtu.ge ტელ:598501318

  1. პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი

  2. ანგარიშის ნომერი

გადმოგზავნილ დანართებს მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტების საყურადღებოდ გაცნობებთ, რომ მიმდინარეობს ელექტრონული სწავლება Elearning.gtu.ge-ზე. 

გთხოვთ გადაიხადოთ სწავლის საფასური.


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ნებისმიერი საკითხზე ინფორმაციის მისაღებად, ისარგებლოთ დისტანციური მომსახურებით. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საკონტაქტო პირთა სია


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კონსულტაციების გრაფიკი დეპარტამენტების მიხედვით   2019-2020 სასწავლო წლის  II სემესტრი


UGT აცხადებს სტაჟირებას (ანაზღაურების გარეშე) ჰელფ  დესქის ინჟინერის პოზიციაზე


იმს ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!


წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა


საგაზაფხულო სკოლა „ქვანტური ტექნოლოგიები“ იულიხის კვლევით ცენტრში (გერმანია)