კონფერენცია

სტუდენტური კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორგანიზებით მაისს-ივნისის თვეში ყოველწლიურად იმართება ღია სტუდენტური კონფერენცია. სტუდენტების მიერ მომზადებული საკონფერენციო თემები შეეხება მინერალოგიის, სასარგებლო წიაღისეული საბადოების, გეოეკოლოგიის, საინჟინრო-გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის საკითხებს. 

2014 წლის სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია

2015 წლის სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია

2016 წლის სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია

2017 წლის სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია