ევროპულ გრანტებში

2023 წელი

1) DAAD
პროექტის სახელწოდება: მდგრადი განვითარების მიზნები კავკასიაში
პროექტის ხანგრძლივობა: 01.01.2022 – 31.12.2025
პროექტის ხელმძღვანელი: გ. ყალაბეგიშვილი


2022 წელი

1) (REA)
პროექტის სახელწოდება: ახალი ფიზიკის ზონდები ტექნოლოგიური მიღწევების ნაწილაკებისა და გრავიტაციული ტალღების ფიზიკის ექსპერიმენტებიდან
პროექტის ხანგრძლივობა: 01.03.2022 – 01.03.2026
პროექტის კოორდინატორი: დ.ლომიძე (მენეჯერი ბ.მაისურაძე)

2) STU-ის და SLOVAKETI-ის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ხელშეკრულება
პროექტის სახელწოდება: განახლებული ენერგიის წყაროების ხელშეწყობა და შესაძლებლობების ზრდა გარემოს დაცვის სფეროში სტუ-ში
პროექტის ხანგრძლივობა: 01.10.2022 – 31.03.2024
პროექტის კოორდინატორი: ლ.შატაკიშვილი

3) ISTC
პროექტის სახელწოდება: საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის საგრანტო პროექტი
პროექტის ხანგრძლივობა: 01.10.2022 – 01.04.2025
პროექტის ხელმძღვანელი: გ. მუმლაძე

4) პროექტის სახელწოდება: ამერიკელი ავტორების წიგნის თარგმნა
პროექტის ხანგრძლივობა: 12.09.2022 – 31.12.2023
პროექტის ხელმძღვანელი: ლ.პეტრიაშვილი

5) გაეროს გრანტი
პროექტის სახელწოდება: ორი მზის ჰაერგამათბობლის ლაბორატორიული გამოცდა, ყოველ მათგანზე სერთიფიკატის გაცემა
პროექტის ხანგრძლივობა: 25.03.2022 – 25.04.2022
პროექტის ხელმძღვანელი: ო.კურურაძე

6) გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაცია (FAO)
პროექტის სახელწოდება: AGRIS ეროვნული ჰაბის გამოცდილების გაზიარება და ცოდნის გავრცელება სომხეთში AGRIS გამოყენების და მასში ჩართულობის გაფართოების მიზნით
პროექტის ხანგრძლივობა: 01.01.2023 – 31.12.2023
პროექტის ხელმძღვანელი: მ.რაზმაძე


2021 წელი

1) ბრიტანეთის საბჭოს საგრანტო პროგრამა
პროექტის სახელწოდება: ინგლისური კლუბი
პროექტის ხანგრძლივობა: 13.11.2020 – 31.05.2021
პროექტის ხელმძღვანელი: ბ. გითოლენდია

2) გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაციასა  (FAO) და სტუ-ის შორის გაფორმებული შეთანხმება
პროექტის სახელწოდება: სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში სამეცნიერო პუბლიკაციების შესახებ ინფორმირებულობის და სამეცნიერო კვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის თაობაზე საქართველოში AGRIS-ის და AGROVOCI-ის მეშვეობით
პროექტის ხანგრძლივობა: 08.12.2020 – 30.11.2021
პროექტის ხელმძღვანელი: მ. რაზმაძე

3) შემოქმედებითი ნაპერწკალი
პროექტის სახელწოდება: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის
პროექტის ხანგრძლივობა: 30.06.2020 – 30.06.2021

პროექტის ხელმძღვანელი: ო. ზუმბურიძე

4) გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
პროექტის სახელწოდება: ახმეტის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე მიღებული შედეგების ჩართვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაში და ენერგოაუდიტის სტენდის შექმნა
პროექტის ხანგრძლივობა: 25.05.2021 – 25.10.2021
პროექტის ხელმძღვანელი: ნ. ჯავშანაშვილი

5) შემოქმედებითი ნაპერწკალი
პროექტის სახელწოდება: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის
პროექტის ხანგრძლივობა: 01.07.2021 – 31.07.2022
როექტის ხელმძღვანელი: ბ. გითოლენდია

6) გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაციასა  (FAO) და სტუ-ს შორის გაფორმებული შეთანხმება
პროექტის სახელწოდება: საქართველოში AGRIS ეროვნული ჰაბის კონსოლიდაცია სოფლის მეურნეობაში ღია მეცნიერების შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით და მკვლევარების და პრაქტიკოსების სწავლება კვლევების ახალი ტენდენციების გაცნობის თვალსაზრისით
პროექტის ხანგრძლივობა: 01.01.2022 – 31.12.2022
პროექტის ხელმძღვანელი: მ.რაზმაძე 


2020 წელი

1) გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაციასა   (FAO) და სტუ-ის შორის გაფორმებული შეთანხმება
პროექტის სახელწოდება: აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ASIRA-ს მეშვეობით, სოფლის მეურნეობის სექტორში სამეცნიერო პუბლიკაციების შესახებ ცოდნის დონის ამაღლების და სამეცნიერო კვლევების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის თაობაზე
პროექტის ხანგრძლივობა: 20.12.2019 – 31.10.2020
პროექტის ხელმძღვანელი: მ. რაზმაძე

2) გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
პროექტის სახელწოდება: მდგრადი ურბანული მობილობა სამხრეთ კავკასიაში
პროექტის ხანგრძლივობა: 01.11.2020 – 01.12.2022
პროექტის ხელმძღვანელი: ო. გელაშვილი