ერაზმუს+

ERASMUS -ისა და  VOLICANT -ის საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის სახელწოდება: მოხალისეები მოქმედებაში, მოხალისე
მეხანძრეების ცნობიერების ამაღლება
პროექტის ხანგრძლივობა: 01.11.2020 – 31.10.2022
პროექტის ხელმძღვანელი: ი. მოსაშვილი
 

PROMENT- ERASMUS

პროექტის სახელწოდება: საერთაშორისო შესაძლებლობების
განვთარება
პროექტის ხანგრძლივობა: 09.02.2023 – 01.03.2026
პროექტის ხელმძღვანელი: თ.მურვანიძე


ERASMUS-ისა და  DUGEOR -ის საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის სახელწოდება: სტრატეგიული CarCos შეცვლა
საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში დუალური
განათლების დანერგვის უზრუნველსაყოფად
პროექტის ხანგრძლივობა: 01.01.2023 – 31.12.2026
პროექტის ხელმძღვანელი: თ.საჩანელი


ERASMUS-ისა და  CBHE -ის საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის სახელწოდება: ევროპული ენერგოეფექტურობა, საქართველოს,
აზერბაიჯანისა და უკრაინასთან ურთიერთსასარგებლო პარტნიორობისთვის
პროექტის ხანგრძლივობა:01.12.2023 – 01.12.2026
პროექტის პარტნიორები: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეეტი, 

ენერგოეფექტურობის ცენტრი