კონტაქტი

ტექნოლოგიებისა და საგრანტო პროექტების ოფისი

თეა მურვანიძე - ტექნოლოგიების  და საგრანტო პროექტების ოფისის უფროსი

E-mail: murvanidze.t@gtu.ge

დავით გორგიძე - ტექნოლოგიებისა და საგრანტო პროექტების ოფისის უფროსის მოადგილე

E-mail: d.gorgidze@gtu.ge


ნიკოლოზ მეტრეველი - „ჰორიზონტი ევროპა“  პროგრამის   კოორდინატორი

Tel: 599 383 817 

E-mail: n_metreveli@gtu.ge


მაკa კუნელაური - „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“  კოორდინატორი

Tel: 598 203 388

E-mail: Kunelauri.m@gtu.ge


ია კოკორაშვილი - „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“ კოორდინატორი

Tel: 599 133 341

E-mail: i.kokorashvili@gtu.ge


გიორგი მიქიაშვილი - საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი

Tel: 599 999 947

E-mail: giorgi.mikishvili@gtu.ge


ზურაბ ბრეგვაძე - საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი

Tel: 591 292 952 

Email: z.bregvadze@gtu.ge