ჰორიზონტი ევროპა

ჰორიზონტი ევროპა  

პროექტის სახელწოდება: საქართველოს ხელოვნური ინტელექტის ნეთვორქინგის და თვინინგის ინიციატივა

პროექტის ხანგრძლივობა: 01.10.2022 – 31.03.2024

პროექტის კოორდინატორი: გ. გიორგობიანი