მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალობის შერჩევის დიალოგური სისტემა აბიტურიენტთა დასახმარებლად
0322 77 11 11