24 მარტ

ონლაინ სწავლებაპროფესორ-მასწავლებლებისათვის 
ვიდეო ინსტრუქცია


BBB-ით Online ლექციის წარმართვის ინსტრუქციები

B1.0 BBB ვირტუალურ ოთახში მუშაობა
B2.0 BBB ახალი ვირტუალურ ოთახის შექმნა
B3.0 BBB პარამეტრების რედაქტირებაZoom Online ლექციის წარმართვის ინსტრუქციები

B1.0 BBB ვირტუალურ ოთახში მუშაობა
B2.0 BBB ახალი ვირტუალურ ოთახის შექმნა17 მარტ

სტუდენტთა საყურადღბოდ!

იმ სტუდენტებს, რომლებსაც გესაჭიროებათ საგნების დამატება,
გთხოვთ დაუკავშირდეთ ქვემოთ მითითებულ  სპეციალისტებს:
ბანძავა მადონა  მობ:         557495709
ბექაური მარინა მობ:        593792879
მეტრეველი ანა  მობ:         577524812
13 მარტ

ელექტრონული სწავლება
ვებ-გვერდი elearning.gtu.ge
ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუდენტებს ელექტრონული კომპონენტებით სწავლას სთავაზობს

ინსტრუქცია

სიახლეების სრულად ნახვა

კონტაქტი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. № 69


დეკანი : ნუგზარ წერეთელი - ტელ: 591-191702  (შიდა ტელ: 68-30)

დეკანის მოადგილე : მაია მშვილდაძე - 599-980504 (შიდა ტელ: 67-20)

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური : მამუკა მაისურაძე - 599-174666  (შიდა ტელ: 66-42, 63-02)