ბრძანებები

ბრძანებები დისერტაციის დაცვის შესახებ

ქიმია (ივლისი  2019 წ.)
სალომე ღვინჯილია  
ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია (ივლისი 2019 წ.)
მანანა ნეფარიძე  
ნანა დევდარიანი  
ნათია გიგაური  
პოლინა თოიძე  
გრიგოლ აბრამია  
მეტალურგია (ივლისი  2019 წ.)
თამაზ ჯალიაშვილი  
მასალათმცოდნეობა (ივლისი  2019 წ.)
ომარ ნიკოლავა  
ქიმია (თებერვალი 2019 წ.)
გიორგი ანთია  
ნინო ჭელიძე