13 იან

გამოცდების განრიგი

ბაკალავრიატის სწავლების,  საგამოცდო სესია 2019-2020 სასწავლო წელი

4601-4635b ჯგუფი. 
4701-4790a ჯგუფი. 
4801-4890a ჯგუფი. 
4901-4990a ჯგუფი.
05 დეკ

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთათვის


9 დეკემბერს, 14 საათზე შედგება შეხვედრა დამსაქმებელ შ.პ.ს. „გეფასთან“, შეხვედრა გაიმართება ადმინისტრაციულ კორპუსში, ნიკოლაძის დარბაზში. დასწრება სავალდებულოა.
03 დეკ

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა!

კონკურსი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების კანდიდატურათა შერჩევის შესახებ.
01 დეკ

გამოფენა

4 დეკემბერს, 13:30 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის II კორპუსში
სიახლეების სრულად ნახვა

სადისერტაციო საბჭო


საბჭოს წევრები


 
                                           
თავმჯდომარე პროფესორი თეიმურაზ ჭეიშვილი
მობ. ტელ: 593 332177 ; შიდა. ტელ: 60-29 ; ელ-ფოსტა: t.cheishvili@gtu.ge

 

თავმჯდომარის მოადგილე პროფესორი ომარ მიქაძე
მობ. ტელ: 570 901023 ; შიდა. ტელ: 68-08 ;ელ-ფოსტა: omikadze@gtu.ge

 

სწავლული მდივანი პროფესორი ზურაბ გელიაშვილი
მობ. ტელ: 599 316468 ; შიდა. ტელ: 67-79 ; ელ-ფოსტა: z.geliashvili@gtu.ge

 

მისამართი:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
,
კოსტავას ქ. 69 ( II კორპუსი, II სართული, ოთახი 202 )


 დოკუმენტაცია


 ავტორეფერატი

 სადოქტორო დისერტაციის გაფორმების ინსტრუქცია

 სადოქტორო პროგრამის მოთხოვნები (პროგრამის ხელმძღვანელთათვის)

 დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (თემის ხელმძღვანელთათვის)

 სპეცკურსის სილაბუსების გაფორმება

 დისერტაციის შაბლონი