13 იან

გამოცდების განრიგი

ბაკალავრიატის სწავლების,  საგამოცდო სესია 2019-2020 სასწავლო წელი

4601-4635b ჯგუფი. 
4701-4790a ჯგუფი. 
4801-4890a ჯგუფი. 
4901-4990a ჯგუფი.
27 დეკ

წინასაახალწლო შეხვედრა

27 დეკემბერს 3 საათზე ჩატარდა    ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის თანამშრომელთა და სტუდენტებისათვის  დამდეგი 2020 წლის წინასაახალწლო შეხვედრა ზეიმი, რომელიც ასევე მოიცავდა  ლაშა თაბუკაშვილის პიესის „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“ სპექტაკლის ჩვენებას
27 დეკ

სამეცნიერო სემინარი

27 დეკემბერს  2 საათზე ჩატარდა     სამეცნიერო სემინარი თემაზე:„ახალი მიდგომები მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიაში“, სადაც საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის, რამაზ ქაცარავას მიერ განიხილა ამ თემასთან დაკავშირებით კვლევის უახლესი მიღწევები და მათი შეფასება როგორც რესპუბლიკის, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე.
05 დეკ

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთათვის


9 დეკემბერს, 14 საათზე შედგება შეხვედრა დამსაქმებელ შ.პ.ს. „გეფასთან“, შეხვედრა გაიმართება ადმინისტრაციულ კორპუსში, ნიკოლაძის დარბაზში. დასწრება სავალდებულოა.
03 დეკ

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა!

კონკურსი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების კანდიდატურათა შერჩევის შესახებ.
სიახლეების სრულად ნახვა

განსახილველად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

დოქტორანტის
სახელი, გვარი

ხელმძღვანელი

თარიღი

თემის დასახელება

ნიკოლოზ ასაშვილი პროფ. გიორგი დანელია 05/02/2020 ნიტროფოსკისა და ტერავეტის გავლენა სიმინდის მარცვლის მოსავალზე და ფქვილის ხარისხზე
ნონა ჭალიძე ასოც, პროფ. ევგენია შენგელია 06/02/2020 ხილ-ბოსტნეულში ნიტრატების დროში ცვლილებაზე მომქმედი ფაქტორების დადგენა მათი განსაზღვრის სიზუსტის უზრუნველსაყოფად
მანანა მამულაშვილი

ემერიტუსი. ნოდარ ჩხუბიანიშვილი
პროფ. გიორგი მჭედლიშვილი

07/02/2020 ტყვიის კრონის წარმოების ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება
თეა ზაკალაშვილი ასოც, პროფ. სოფიო კობაური 08/02/2020 კუმისის ლამოვანი ტალახის ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები და კოსმეტიკაში გამოყენების პერსპექტივა