ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მოქმედი თვითდაფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს სასწავლო სამეც-ნიერო ლაბორატორიები და ცენტრები, რომლებიც აღჭურვილია თანამედროვე მატერიალურ-ტექ-ნიკური ბაზითა და პროგრამული რესურსებით:

1.       სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის  და ბიოინჟინერინგის კვლევითი  ცენტრი.

ხელმძღვანელი - აკადემიკოსი რამაზ ქაცარავა

2.       ტრადიციული ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი.

ხელმძღვანელი -  პროფესორი ნანა ბოკუჩავა

3.       ფუნქციონალური დანაფარებისა და ნანონაწილაკების ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების ცენტრი

ხელმძღვანელი -  პროფესორი ჯემალ შენგელია

4.       ბიონანოკერამიკის და ნანოკომპოზიტების მასალათმცოდნეობის ცენტრი

ხელმძღვანელი -  პროფესორი ზვიად კოვზირიძე

5.       ბიონანოკერამიკის და ნანოკომპოზიტების ტექნოლოგიის ინსტიტუტი

ხელმძღვანელი –  პროფესორი ზვიად კოვზირიძე.

6.       კონსტრუქციული და ელექტროსაიზოლაციო კერამიკის ტექნოლოგიური ცენტრი

ხელმძღვანელი – პროფესორი ზვიად კოვზირიძე,

7.       საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების წარმოების განვითარებისა და ხარისხის მართვის ხელშეწყობის სამეცნიერო ცენტრი“

ხელმძღვანელი - პროფესორი მაია წვერავა

8.       ენერგოეფექტური მასალებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების ცენტრი

ხელმძღვანელი - პროფესორი თეიმურაზ ჭეიშვილი

9.       საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ბიოსამედიციმო ცენტრი  “ბიომედი“

ხელმძღვანელი - პროფესორი ედიშერ კვესიტაძე

10.   ბიოკომპლექსების მიღების და კვლევის ცენტრი

ხელმძღვანელი - პროფესორი ნანა გელოვანი

11.   ჰომეოპათიის სასწავლო-კვლევითი ცენტრი

ხელმძღვანელი - პროფესორი მედეა ჩიქავა

12.   ელექტრონული სწავლების ტექნოლოგიების  ცენტრი ქიმიაში

ხელმძღვანელი - პროფესორი ჟუჟუნა პეტრიაშვილი

13.   მხატვრული მომინანქრებისა და მასალათა დამუშავების ექსპერიმენტალურ - შემოქმედე-ბითი ცენტრი.

ხელმძღვანელი -  ასოცირებული პროფესორი ვლადიმერ გორდელაძე

14.   ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა კვლევის ცენტრი

ხელმძღვანელი -  პროფესორი თამაზ წივწივაძე

15.   ბოჭკოებით არმირებული კომპოზიციური მასალების სამეცნიერო ცენტრი.

ხელმძღვანელი -  ტ.მ.დ. დავით ნოზაძე

16.   შედუღების ტექნოლოგიათა ცენტრი

ხელმძღვანელი -  პროფესორი მალხაზ ხუციშვილი

17.   ელექტრო მეტალურგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი

ხელმძღვანელი -  ასოცირებული პროფესორი ბადრი მაისურაძე

18.    სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი „ინდუთერმი“.

ხელმძღვანელი - ზაზა ახვლედიანი

19.   ფოლადის მეტალურგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი

ხელმძღვანელი -  პროფესორი-ემერიტუსი გურამ ქაშაკაშვილი

20.   ეკოლოგიური ექსპერტიზის ლაბორატორია

ხელმძღვანელი -  პროფესორი ზიზი სვანიძე