ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე გაიმართა რეზო სტურუას 

პოეზიის საღამო