20. 02. 2013 წელი

სტუდენტთა განაწილება საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით :

საორიენტაციო ვარიანტი

 

 

2012-2013 წლის II სემესტრის ცხრილი:

 

ჯგუფებისათვის: კენტი კვირა
პედაგოგებისათვის: კენტი კვირა

 

საგამოცდო ცხრილები

 

პროფესიული 701-712 ჯგუფი
პროფესიული 401-410 ჯგუფი
ბაკალავრიატი 4040-4075 ჯგუფი
ბაკალავრიატი 4100-4160 ჯგუფი
ბაკალავრიატი 4805-4880 ჯგუფი
ბაკალავრიატი 4915a-4935d ჯგუფი