რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


ლელა თოფურია

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს 1 ქალიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 312

მობ : 599-16 72 25
ტელ : 2-23 12 02
შიდა : 60-09
განათლება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ძონქსტი,
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

სახელმძღვანელო - 4, სტატიები - 15, კონფერენცია - 5
კვლევის სფერო :

ენზიმოლოგია, სამედიცინო ბიქიმია
სამუშაო გამოცდილება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 1996 – 2013 წწ.