რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


ნანა ბუცხრიკიძე

ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული. მეუღლე და ერთი ვაჟი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 313

მობ : 577-50 11 45
ტელ : 2-33 07 98
შიდა : 60-09
ელფოსტა : n.butskhrikidze@gtu.ge
განათლება :

სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიები, ძონქსტი, ბიოტექნოლოგიის სპეციალიზაცია
1985-1990წ.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ–ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

17–ზე მეტი ნაშრომი (სტატიები, კონფერენციები, მეთოდური მითითებები).
კვლევის სფერო :

Penicillium-ის გვარის საწყისი და მუტანტური შტამების -გალაქტოზიდაზას გაწმენდა და თვისებები
სამუშაო გამოცდილება :

2010 - დღემდე

2006 -2010 სტუ, ბიოტექნოლოგიის და სამედიცინო ბიოინჟინერიის მოდული,
ასოცირებული-პროფესორი
სტუ, ბიოტექნოლოგიის მიმართულება, ასოცირებული-პროფესორი
1998 -2006 სტუ, ბიოტექნოლოგიის კათედრა, დოცენტი
1989-1997 სტუ, ბიოტექნოლოგიის კათედრა, ასპირანტ-ასისტენტი
მიღებული ჯილდოები :

სტუ პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ),“სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.” (აშშ) # 00450 - სერტიფიკატი
თრაინინგ ონ Fოოდ & ფეედ Aნალყსის ბყ ღ-Bიოპჰარმ (Dარმსტადტ, Gერმანყ,28.06.-02.07/2007 ) - სერტიფიკატი
თრაინინგ ონ Fოოდ & ფეედ Aნალყსის ბყ ღ-Bიოპჰარმ (Aლმატყ, Kაზაკჰსტან, 26.09-30.09/2011) - სერტიფიკატი
თრაინინგ ონ Fოოდ & ფეედ Aნალყსის ბყ ღ-Bიოპჰარმ (Dარმსტადტ, Gერმანყ,08.08.-13.09/2013 ) - სერტიფიკატი