რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


თეიმურაზ ბუაჩიძე

ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, მეუღლე,ორი ვაჟი, ორი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 311

მობ : 555-23 35 81
ტელ : 2-33 07 98
შიდა : 60-09
ელფოსტა : tbuachidze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ–ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

100–ზე მეტი ნაშრომი (სტატიები, კონფერენციები, მეთოდური მითითებები, დამხმარე სახელმძღვანელოები. სახელმძღვანელო).
კვლევის სფერო :

ფერმენტები, კვების პროდუქტების მიკრობიოლოგიური ექსპერტიზა, საკვები ცილები.
სამუშაო გამოცდილება :

ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი