რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია


მანანა სირაძე

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 519

მობ : 599-15 77 47
ტელ : 2-47 77 05
შიდა : 60-23
ელფოსტა : ma.siradze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

სამეცნიერო სტატია - 37; სახელმძღვანელო - 1; დამხმარე სახელმძღვანელო - 3;
სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურა - 6.
კვლევის სფერო :

ცხიმების, ნატურალური ეთერზეთების და სინთეზური სურნელოვანი პროდუქტების კვლევის მეთოდები, თანამედროვე ტექნოლოგიების დამუშავება და დანერგვა.
სამუშაო გამოცდილება :

1986 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
საერთაშორისო კონტაქტები :

რუსეთი, სანქტ-პეტერბურგი, სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება „ცხიმზეთმრეწველობა“,
ცხიმების საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი