რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია


ნინო მეძმარიაშვილი

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 519

მობ : 599-11 15 10
ტელ : 2-23 15 10
შიდა : 60-23
ელფოსტა : nino-medz@hotmail.com
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

სამეცნიერო სტატია - 4; სახელმძღვანელო - 1; დამხმარე სახელმძღვანელო - 1;
კვლევის სფერო :

ბიოსამედიცინო პოლიმერების ქიმია და ტექნოლოგია
სამუშაო გამოცდილება :

1996 წლიდან დღემდე- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.