რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია


ლალი ქრისტესაშვილი

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 519

მობ : 557-47 27 73
ტელ : 2-51 64.12
შიდა : 60-23
ელფოსტა : l.qristesashvili@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
კვლევის სფერო :

ოლიგომერები (ტელომერიზაციის რეაქციები)
სამუშაო გამოცდილება :

საერთო 48 წელი, სამეცნიერო-პედაგოგიური 22 წელი
აღიარება :

რუსეთი, საფრანგეთი, აშშ.