რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია


გიული ჯოხაძე

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 520

მობ : 599-27 62 45
შიდა : 66-42
ელფოსტა : g.jokhadze@gtu.ge
განათლება :

1981-86 წ.წ. საქ. პოლიტექნ. ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგის ფაკულტეტი სპეც.-ით „ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია“ (წარჩინებით);
1986-87 წ.წ. - კათედრის სტაჟიორ-მკვლევარი;
1987-90 წ.წ. - კათედრის დასწრებული სწავლების ასპირანტი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

მონოგრაფია - 1;

სამეცნიერო სტატიები -17 (საერთაშ. - 7, ადგილ. - 10);
კონფერენციები - 19 (საერთაშ. -13, ადგილ. - 6);

გრანტები - 6 (საერთაშ. - 5, ადგილ. - 1);
სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა - 1;

დამხმარე სახელმძღვანელო -1.
კვლევის სფერო :

სამედიცინო დანიშნულების პოლიმერები და ბიომასალები - სინთეზი და კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის მიმართულება (კათედრა):
2013 წ. - დღემდე - მიმართულების ასოც. პროფესორი;
1998 წ. - დღემდე - სამედიც. პოლიმერ. და ბიომასალების კვლ. ცენტრის მეცნ.-მკვლევარი; 2009-2013 წ.წ. - მიმართულების მოწვეული ასოც. პროფესორი; .
1991-2009 წ.წ. - კათედრის უფრ. ლაბორანტი;
1987 და 1990-91წ.წ. - კათედრის სახელშეკრ. თემის (№183/03 და №1312/03) მეცნ.-თანამშრ.; 1981 - თბილისის ელექტრონაგებობათა კომუნალური გაერთიანების კონტროლიორი; 1980 -81წ.წ. - თბილისის ცენტრალური საავარიო სამსახურის მდივან-მემანქანე.