რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


ანასტასია დიდიძე

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
ქვრივი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 519

მობ : 577-79 78 04
ტელ : 2-95 22 49
შიდა : 60-23
ელფოსტა : a_dididze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

სამეცნიერო სტატია - 22; სახელმძღვანელო - 4; დამხმარე სახელმძღვანელო - 2;
სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურა - 4.
კვლევის სფერო :

ნავთობისა და გაზის ქიმია, ზედაპირულად აქტიური ნაერთების ქიმია
სამუშაო გამოცდილება :

1971 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.